Dla pracodawcy

REKRUTACJA

PRZEBIEG REKRUTACJI

PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Opracowanie profilu Kandydata razem z Pracodawcą

2. Wybór kandydatów

Podczas poszukiwania i wyboru Kandydata wykorzystujemy następujące metody:

  • Ogłoszenia w mediach,
  • Korzystanie z bazy danych,
  • Wykorzystywanie profesjonalych kontaktow na rynku,
  • Techniki bezpośrednie pozyskiwania pracowników.

3. Wybór i ocena kandydatów

  • Analiza aplikacji.
  • Rozmowy sprawdzające kompetencje zawodowe Kandydata.
  • Sprawdzanie znajomości języków obcych.

4. Sporządzanie profilu wybranego Kandydata.

5. Rozmowa kwalifikacyjna u Pracodawcy i ewentualnie dni próbne.

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu Kandydata, Pracodawca chce go zapoznać podczas bezpośredniej rozmowy. Powszechnie stosowaną praktyką są również dni próbne, podczas których Kandydat może zaprezentować swoje umiejętności oraz zapoznać się ze swoją przyszłą firmą.

Dni próbne zwykle jeden, dwa lub trzy są bezpłatne. Pracodawca natomiast zwraca koszt dojazdu i powrotu Kandydata oraz gwarantuje nocleg. Podobnie jest również z rozmową kwalifikacyjną.

6. Zatrudnienie

Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej oraz dniach próbnych zapada decyzja o przyjęciu Kandydata do pracy. Umowa o pracę jest najczęściej w języku niemieckim, na życzenie Kandydata nasza agencja ją przetłumaczy.

7. Wsparcie dla Kandydata po zatrudnieniu

Rola naszej agencji nie kończy się wraz z podpisaną umową o pracę. Kandydatów wspieramy min. W poszukiwaniu mieszkania, sprawach urzędowych. Kandydat zawsze może zadzwonić do naszego doradcy w celu otrzymania informacji lub konkretnej pomocy.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

WARUNKI WSPÓŁPRACY

WARUNKI WSPÓŁPRACY

  • Działamy w myśl reguły Success-Fee – prowizja jest wówczas płacona, jeśli proces rekrutacji zakończy się rzeczywistym zatrudnieniem Kandydata. Nie pobieramy żadnych zaliczek.
  • Gwarantujemy całkowitą poufność poufność podczas wszystkich etapów rekrutacji.
  • Nie wiążemy Klienta umowa o wyłączność, – klient może korzystać z różnych źródeł w celu pozyskania Kandydata.
REFERENCJE

REFERENCJE

REFERENCJE

Na życzenie wysyłamy listę firm, które nam zaufały.

Chciałbyś otrzymać taką listę? Napisz do nas!